images

Их гэр төсөл

Мэдээ мэдээлэл

2021-03-10

138

Гадаад амьдарч байгаа монголчуудад эх орондоо орон сууц худалдан авах нөхцөлөөр хангах зорилготой "Их гэр" төслийн талбар (платформ)-ыг нээж, мөнгөн гуйвуулга, мэдээлэл хүргэх, төсөлтэй холбоотой хууль зүйн тайлбар, энэхүү төсөлд барилгын компаниудын хамтран ажиллах талаар танилцуулах юм. “Их гэр” төслөөс зохион байгуулах уулзалтыг ГХЯ, ХЗДХЯ, БХБЯ, Монголбанк зэрэг төрийн байгууллагууд, “Хилийн чанад дахь монголчуудын зөвлөл” ТББ дэмжин оролцож байна.