Гадаад паспорт захиалах

2022-11-17


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: 

18-аас дээш насны насанд хүрэгсэд: 

 • Паспорт захиалгын маягт (Элчин сайдын яаманд цахимаар бүртгэнэ) 
 • Хугацаа нь дууссан эсвэл хүчингүй болсон гадаад паспорт (Эх хувиар. Хэрэв паспортоо гээгдүүлсэн бол харьяа Цагдаагийн газарт бүртгүүлсэн тухай цагдаагийн бичиг) 
 • Иргэний үнэмлэх (хуулбар байж болно. Иргэний үнэмлэх хүчинтэй хугацаа нь дуусаагүй байх)  
 • 3.5 х 4.5 см 300dpi /413x531px/ хэмжээтэй цээж зургийг photo.burtgel.gov.mn хаягаар оруулсан байх 
 • Төлбөр 550 крон (ханшийн зөрүүнээс үүдэн өөрчлөгдөх магадлалтай)

18-аас доош насны хүүхэд: 

 • Паспорт захиалгын маягт (Элчин сайдын яаманд цахимаар бүртгэнэ, эцэг, эх, асран хамгаалагч нь өмнөөс нь бүртгүүлж болно) 
 • Хугацаа нь дууссан эсвэл хүчингүй болсон гадаад паспорт (Эх хувиар. Хэрэв паспортоо гээгдүүлсэн бол харьяа Цагдаагийн газарт бүртгүүлсэн тухай цагдаагийн бичиг) 
 • 16 - 18  насны хүүхэд иргэний үнэмлэх (хуулбар байж болно)  
 • 0 - 16 насны хүүхэд төрсний гэрчилгээ (хуулбар байж болно)  
 • Эцэг, эхийн гадаад паспорт (хуулбар байж болно)  
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх (хуулбар байж болно)  
 • 3.5 х 4.5 см 300dpi /413x531px/ хэмжээтэй цээж зургийг photo.burtgel.gov.mn хаягаар оруулсан байх 
 • Төлбөр 550 крон (ханшийн зөрүүнээс үүдэн өөрчлөгдөх магадлалтай)

САНАМЖ:

 • Та өөрийн болон бусдын цагийг хэмнэх үүднээс Элчин сайдын яамны Консулын хэлтсийн 087 531 135 дугаар утсаар урьдчилан цаг авч үйлчлүүлнэ үү. Цаг товлоогүй иргэдэд үйлчлэх боломжгүйг анхаарна уу. 
 • Насанд хүрсэн иргэн өөрийн биеэр ирж, захиална. Бусдын өмнөөс өгөх паспорт захиалгыг хүлээж авахгүй. 
 • Засгийн газрын 2017 оны 94 дүгээр тогтоолын дагуу 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрөөс эхлэн Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгалт хийхгүй болсон тул шинээр паспорт захиална уу. 
 • 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрөөс өмнө хийгдсэн гадаад паспортын сунгалт хүчинтэй хэвээр байгаа.