images

Нордикийн орнуудын их дээд сургуулиудын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн тухай мэдээлэл, монгол оюутнууд хамрагдах боломжийн тухай

Танилцуулах мэдээ

2023-09-08

145