images

Нордикийн орнуудын их дээд сургуулиудын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн тухай мэдээлэл, монгол оюутнууд хамрагдах боломжийн тухай

Мэдээ мэдээлэл

2023-09-08

268