НОРДИКИЙН ОРНУУДЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2024-01-25